Drömmen om att bo på landet

Drömboendet för en majoritet av svenska folket är att bo i en villa på landet. En lägenhet i stan är långt ifrån lika attraktivt och endast ett av fem hushåll vill ha en lägenhet i stan. Vi har upplevt en urbaniseringsvåg under lång tid där flyttströmmarna har gått till våra städer. Samtidigt existerar det en motkraft där allt fler drömmer om att kunna bo på landsbygden. En undersökning som gjordes av Sifo bekräftade detta när tre tusen svenskar fick frågan om var de helst ville bo (oaktat hänsyn till arbete och pengar) där endast 12 procent önskade en lägenhet i storstan. Majoriteten söker närhet till natur, en lugn omgivning samt möjlighet att utöva sina intressen.

Hinder att flytta till landet

Det finns en stor vilja samt önskan att bo på landet men det existerar flera hinder som gör att drömmen för de flesta endast är en dröm. Det handlar om allt från tillgång till arbete, kostnad för transporter och avsaknad eller långa avstånd till service. Svenska storstäder är unika på det sättet att du inte behöver åka särskilt långt för att hamna på landsbygden. Att bygga ett nytt och modernt hus på landsbygden med pendlingsavstånd till exempelvis Stockholm är fullt möjligt och ekonomiskt försvarbart. Det är svårt att beräkna vad det kommer att kosta att bygga ett nytt hus beroende på om du väljer att bygga det själv från grunden eller om du väljer att investera i ett färdigt hus. Ett färdigt hus innebär att du fortfarande måste bygga grunden, dra in el, borra för brunn (vatten) samt inrätta ett enskilt avlopp.

Enskilda avlopp

För ett hus på landsbygden, renoverad villa eller nytt hus, är det oerhört viktigt att ha ett fungerande och godkänt enskilt avlopp. Verkar det krångligt och svårt att anlägga ett enskilt avlopp? Inte alls. Om du väljer att anlita Fann för att installera underhållsfria och godkända enskilda avlopp via deras ”all inclusive” blir det oerhört enkelt. Du kommer att få rätt entreprenör, rätt system, rätt installation och samtliga nödvändiga dokument hanterat. Vad är enklare än så? Fann har förmedlat fler än 70 000 avloppsanläggningar i över 40 år och har stor erfarenhet. När du väljer att installera ett enskilt avlopp via all inclusive innebär det ett underhållsfritt ägande, dokumenterad anläggning samt en återställd tomt. Kommunen får de dokument de behöver och du får en 10-årig funktionsgaranti.

Att bo på landet

Att bo på landet är underbart men du bör inte vara naiv. Om du planerar att ha djur som exempelvis hästar behöver du en fastighet med mark eller kunna arrendera mark av en granne. Personer som bott på landet hela sitt liv är ofta skeptiska mot stadsbor som flyttar ut på landsbygden, ofta med rätta. Bli medlem i hembygdsföreningen så att du kan lära känna folket i området. Ha inte en storstadsattityd utan lär dig att slappna av och respektera dina grannar. Var beredd på att det kan ta tid att bli accepterad av lokalbefolkningen.