Att äga en ekologisk gårdsbutik

Om man äger en gård och vill starta ekologisk odling, finns det en del att tänka på. Fördelen att odla ekologiskt är att man värnar om naturen och ekologiska grödor är dessutom mycket nyttigare! Det har blivit allt mer populärt att köpa ekologiskt odlade produkter och då kan det löna sig att ha en gårdsbutik med närodlat och ekologiskt.

Ekologisk odling och praktiska lantbruksmaskiner

Om man har bestämt sig för att starta en ekologisk försäljning i en gårdsbutik, krävs det först att man har en bra och utvecklad odling. För att lyckas kan det vara bra med smarta tips hur man odlar ekologiskt och vad man ska tänka på. Odlar man grönsaker ska man till exempel inte glömma bort att även odla blommor. Det lockar fjärilar och bin som kan hjälpa till med bättre tillväxt tack vare att de sprider frön och nektar. Något som jorden mår väldigt bra av är att förse den med nässlor som innehåller massor av näring! Det kan också vara bra med de bästa tipsen att lyckas med sin odling som att se till att förså inomhus redan i februari, eller skaffa ett bra växthus och pallkragar. När man driver en ekologisk odling i större skala för försäljning i en gårdsbutik, behöver man riktigt bra lantbruksmaskiner för att både effektivisera produktionen, samt underlätta odlingen och skörden. När man sedan vill starta sin försäljning av ekologiska grödor, krävs det att man uppfyller vissa krav.

Tillstånd och regler för en ekologisk gårdsbutik

Idag ser man att försäljning av ekologiskt ökar i popularitet och det kan definitivt löna sig att sälja egna närodlade grödor! Det finns en del att tänka på innan man startar en gårdsbutik som ska bli populär och efterfrågad. Man ska även tänka på att satsa ordentligt på en bra marknadsföring och kunna erbjuda kunderna odling som har en stor efterfrågan. Det man även ska tänka på är läget av gården, samt att de grödor man odlar blir godkända som ekologiska. För att få kalla sina produkter ekologiska ska man först ansöka om tillstånd hos Jordbruksverket. I ansökan ska man redogöra för vilka grödor man odlar, att man använder sig av naturligt gödsel och även bland annat visa en tydlig skiss och plan över verksamheten. Vid kontroll ska man även kunna redogöra att man inte använder sig av giftiga besprutningsmedel, samt uppfylla vissa krav för hur man använder sitt vattenbruk.

Att starta en gårdsbutik med ekologiska grödor kan vara riktigt roligt och inspirerande! Ur ekonomiskt synvinkel är det smart att börja i liten skala för att sedan öka vartefter. Man kan pröva sig fram med olika ekologiskt odlade grödor för att se vilka som blir mest populära och efterfrågade. En annan viktig aspekt är ett välfungerande kassasystem för en god bokföring. Då slipper man eventuella problem med Skatteverket när man ska redovisa årligen. Vill man inreda sin gårdsbutik unikt, behöver det heller inte kosta allt för mycket. En gårdsbutik kan man hitta mycket roliga detaljer till på second hand, eller rustika detaljer direkt från naturen i form av stenar och vackra grenar. Så länge en gårdsbutik har en god marknadsföring och unika produkter, kan man med stor sannolikhet lyckas med sin verksamhet!