Det är viktigt att Sverige har en levande landsbygd och ett jordbruk som kan försörja oss. Dock är det en stor utmaning att vara lantbrukare.

Jordbruk: basen för maten

I begreppet jordbruk ingår allt från djuruppfödning till att odla mark. I och med coronapandemin har både svenskarna och myndigheterna insett att Sverige behöver kunna försörja sig bättre vid en kris. Sverige behöver ha lantbruk som både ger kött, ägg och mjölk, samt grödor för att klara livsmedelsförsörjningen vid nästa pandemi. Även om vi i fortsättningen också kommer att vara en stor importnation. För oss svenskar är både kaffe, avokado och banan väldigt viktigt, och det kan vi inte odla i Sverige. Den svenska matkulturen är också väldigt internationell, då många svenskar tycker om att resa.

Jordbruk – en utmaning

Att driva ett jordbruk är en mycket stor utmaning. Lantgårdarna måste uppfylla Jordbruksverkets regler, de måste få ekonomin att gå runt och hantera olika kriser. Många lantbrukare är beroende av EU-stöd. Särskilt lantbrukare som vill ställa om från konventionellt jordbruk till ekologiskt jordbruk. Intresset för att äta ekologiskt och närodlat växer lavinartat i Sverige. Det startas fler gårdsbutiker och i flera större städer finns det också marknader som säljer grödor från de lokala jordbrukarna.