Grafik

Jordsläta Södergård

Jordsläta södergård är belägen i Jordsläta, i västra kanten av Gärdslösa socken mitt på Öland. Byn omgärdas av åkrar, ängar och våtmarker, inramade av mittlandets lövskogsområde. Jordsläta by omtalas första gången i skrift 1540.

Byn består idag av tre gårdar och längs vägen mot Högsrum finns ett antal småställen som tidigare tillhört Jordslätabyn. Idag är det endast Jordsläta södergård som har ett aktivt jordbruk med växt och djurproduktion.

Grafik

Jordsläta Södergård 
Tel: 0485-56 02 08

072 508 80 66

info@jordslata.se

Finansierat med Eu-stöd
Form och produktion: Internetavdelningen | Cookies