Grafik

Nötbesättningen

Besättningen är ekologiskt certifierad.

På gården finns en amkobesättning med cirka 30 moderdjur av raserna hereford och simmental. På våren föds kalvarna och de får sedan följa med sin mamma ut i betesmarkerna runt Jordsläta under hela sommarhalvåret.

Varför vi valt just hereford/simmental beror på att de är lugna, goda mödrar, ger sina kalvar bra med mat och betar våra naturbetesmarker mycket bra. På hösten, är kalvarna färdiga för ett eget liv skilda från sin mamma.

Vi behåller en del kvigkalvar för rekrytering och till slakt i vårt eget gårdsslakteri. Över vintern är dikorna hemma, om vädret tillåter så har de möjlighet att gå ut i Jordslätamossen.

Grafik

Jordsläta Södergård 
Tel: 0485-56 02 08

Finansierat med Eu-stöd
Form och produktion: Internetavdelningen | Cookies