Grafik

Viltslakteri

Älg

Godkänd av livsmedelsverket. Anläggning 329.

Vårt slakteri har tillstånd att ta emot vilt.

Hos oss gäller det framför allt rådjur och älg.

Allt viltkött besiktigas av veterinär för att bli godkänt. Vid efterfrågan kan vi köpa viltet. Det går också mot betalning att få viltet besiktigat och styckat.

För besiktningen krävs att: Alla röda organ och huvud skall medfölja viltkroppen (gärna utan trofé), alternativt ett besiktnings intyg utfärdat av en godkänd viltbesiktare, dock skall huvudet alltid medfölja djuret. Djurkroppen slut besiktas och godkänns av besiktningsveterinär från livsmedelsverket.

Alla djur ska levereras oflådda och urtagna på alla organ. Öppna bukhålan minimalt och skär upp mellangärdet, alla djur skall sotas! Häng upp djuret och organen så blodet kan rinna av.

Skär bort nedsmutsade delar och skölj ur med rent vatten. Leverera snarast till slakteri. Tänk på livsmedelshygienen använd skyddshandskar.

 

Mejla för mer information: jordslata@gmail.com

Grafik

Jordsläta Södergård 
Tel: 0485-56 02 08

072 508 80 66

info@jordslata.se

Finansierat med Eu-stöd
Form och produktion: Internetavdelningen | Cookies