Grafik

Nödslakt

Godkänd av livsmedelsverket. Anläggning 329.

Vi har tillstånd att ta emot djur som måste nödslaktas pga olycka.


Vad är då nödslakt?
Om ett djur råkat ut för en olycka kan djuret avlivas på annan plats än slakteriet. Det förutsätter dock att man med hänsyn till djurets tillstånd inte kan transportera det levande till slakteriet och att djuret är friskt före olyckan.
Före nödslakten ska besiktning och avlivning ske under närvaro av veterinär. Allt skall sedan följa med till slakteriet samt intyg både från veterinär och djurhållare. Djurhållaren har sedan två alternativ att välja på. Antingen säljs djuret till slakteriet eller så kan djurhållaren få ett återtag mot en överenskommen kostnad.

Grafik

Jordsläta Södergård 
Tel: 0485-56 02 08

072 508 80 66

info@jordslata.se

Finansierat med Eu-stöd
Form och produktion: Internetavdelningen | Cookies